Niet alleen een raskat of een Maine Coon, maar iedere kat heeft de mogelijkheid om een genetische ziekte te dragen.
Voor ons heeft de gezondheid van onze katten en kittens de hoogste prioriteit. Ons eerste doel is natuurlijk om met gezonde katten te fokken en gezonde kittens op de wereld te zetten! Wij voelen daarom een sterke verantwoordelijkheid om alleen te fokken met katten die vrij zijn getest van erfelijke aandoeningen zoals HCM, PKD, patella luxatie, heupdysplasie. Naast testen is het ook belangrijk om veel informatie te verzamelen van de ouders en voorouders en andere verwanten van onze katten. Op deze manier hopen we bij te dragen aan het minder vaak voorkomen van deze ziekten. Ondanks dat we ons uiterste best doen om deze ziekten te voorkomen zijn en blijven katten levende dieren en deze kunnen altijd ziek worden hoe hard we ons best ook doen.

Momenteel zijn er een aantal erfelijke ziektes die bij de Maine Coon in meer of mindere mate voorkomen. Betekent dat dat de Maine Coon ongezond is? Nee, zeker niet!! Gelukkig weten we welke ziektes dat zijn en zijn er testen beschikbaar waardoor we sommige ziektes kunnen elimineren en bij andere de incidentie doen afnemen.

Een kort overzicht op welke erfelijke ziekten we testen en wat deze betekenen:

HCM: Hypertrofische cardiomyopatie is een afwijking aan het hart ( o.a. de dikte van de linker hartwand neemt toe) met als gevolg hartfalen. Je kunt op deze ziekte testen door een een echo te laten maken door een specialist met behulp van kleuren Doppler echo. Aangezien dit een progressieve ziekte is blijft regelmatig herhalen van deze test noodzakelijk (bijvoorbeeld fokdieren jaarlijks of voor ieder nestje, ex-fokdieren 2 jaarlijks)

PKD: Polycystic Kidney Disease is een aandoening aan de nieren, door het vormen van cystes neemt de nierfunctie af en zal uiteindelijk lijden tot nierfalen. Testen op deze ziekte kan door het laten uitvoeren van een echo door een specialist vanaf de leeftijd van ca. 1 jaar geeft de test 98% betrouwbaarheid.

Heup Dysplasie is een afwijking aan het heupgewricht. Doordat de heupkop niet juist is geplaatst ten opzichte van het bekken zorgt dit voor instabiliteit en soms ook artrose in het heupgewricht. Een röntgenfoto genomen door een bevoegd dierenarts kan worden beoordeeld door specialisten in Amerika of Zweden welke door middel van gradatie aangeven of er sprake is van heupdysplasie.

Patella luxatie is een afwijking aan het kniegewricht. Door een niet goed of niet stevig op zijn plaatszittende patella (knieschijf) kan deze luxeren (verschuiven) tijdens het lopen of bewegen van de achterpoot. Een bevoegd dierenarts kan deze diagnose stellen, indien dit in ernstige mate aanwezig is dan kan een operatie noodzakelijk zijn.

SMA: spinale musculare atropfie, is een neurologische ziekte. Door het afsterven van zenuwcellen in de ruggegraad treedt er spierzwakte op die uiteindelijk zal leiden tot verlamming. De eerste verschijnselen ziet met vaak al voor het bereiken van het eerste levensjaar. Een DNA test kan uitsluitsel geven over de aanwezigheid van het gen wat deze ziekte veroorzaakt.

Uiteraard is deze informatie verre van volledig, slechts een korte opsomming, op onze links-pagina staan diverse linken naar websites met meer uitgebreidere informatie over deze aandoeningen.